HV-03-034 - Kuroo Tetsuro

Kuroo Tetsuro
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 12
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Super
Chỉ số
0
0
2+
3
Super
Năng lực Ý Chí
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng, được phép sử dụng 1 hoặc nhiều Ý Chí tùy ý của nhân vật Đập Bóng và nhân vật Chuyền Bóng trên sân mình. Nếu sử dụng từ 3 Ý Chí trở lên, tự +2 điểm Đập hoặc nếu sử dụng từ 5 Ý Chí trở lên, tự +4 điểm Đập.

Mô tả