HV-02-024 - Kuroo Tetsuro

Kuroo Tetsuro
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 12
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Normal
Chỉ số
4
0
1
2
Normal
Năng lực

Mô tả