HV-02-023 - Kuroo Tetsuro

Kuroo Tetsuro
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 12
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Rare
Chỉ số
0
0
3
3+
Rare
Năng lực Ý Chí
Trên sân mình, khi nhân vật trường Nekoma xuất hiện ở khu vực Chặn Bóng từ trên tay và nhân vật này đang ở khu vực Đập Bóng, được phép sử dụng 1 Ý Chí của nhân vật này để tự +1 điểm Chặn, rồi chuyển nó sang khu vực Chặn Bóng.

Mô tả