HV-02-022 - Kuroo Tetsuro

Kuroo Tetsuro
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 12
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Super
Chỉ số
3
0
3
2
Super
Năng lực

Mô tả