HV-02-021 - Kuroo Tetsuro

Kuroo Tetsuro
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 12
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Ultra
Chỉ số
0
0
3
2
Ultra
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng từ trên tay và nằm trên "Kuroo Tetsuro", chọn 1 quân "Chênh lệch thời gian cá nhân" từ bộ cờ, đưa cho đối phương xem rồi thêm lên tay. Xáo lại bộ cờ.

Mô tả