HV-10-051 - Kuroo Tetsuro

Kuroo Tetsuro
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 12
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Rare
Chỉ số
1
0
3
1
Rare
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện từ trên tay và nằm trên nhân vật Đập Bóng trường Nekoma, được phép chọn tối đa 1 quân "Kozume Kenma" từ bộ cờ cho đối phương xem rồi thêm lên tay. Xáo lại bộ cờ.

Mô tả

“Xương sống”, “bộ não” và “trái tim”.