HV-09-030 - Kuroo Tetsuro

Kuroo Tetsuro
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 12
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Ultra
Chỉ số
4
0
1
1
Ultra
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đỡ Bóng từ trên tay, nếu có từ 3 Ý Chí trở lên, chọn 2 nhân vật trên sân mình, thu hồi lên tay tối đa 1 quân Nhân Vật trường Nekoma (ngoại trừ "Kuroo Tetsuro") từ Ý Chí của mỗi nhân vật được chọn.

Mô tả

Anh đã bảo phải nhìn đường chuyền rồi hẵng nhảy cơ mà!!