HV-07-014 - Kuroo Tetsuro

Kuroo Tetsuro
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 12
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Super
Chỉ số
2
0
3+
1
Super
Năng lực Sấm
3: Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng từ trên tay và có từ 3 Ý Chí trở lên, được phép đặt 1 quân "Kuroo Tetsuro" từ trên tay vào khu vực Loại Bỏ để tự +2 điểm Đập. Sau đó, đối phương không thể đưa ra nhân vật Chặn Bóng ở lượt tiếp theo.

Mô tả

Nếu không thắng cuộc và đi tiếp thì chẳng có ý nghĩa gì cả.