HV-06-024 - Kuroo Tetsuro

Kuroo Tetsuro
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 12
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Normal
Chỉ số
4
0
1
4
Normal
Năng lực

Mô tả

Vì tôi muốn “Trận chiến vùng phế liệu” mau chóng thành hiện thực.