HV-06-023 - Kuroo Tetsuro

Kuroo Tetsuro
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 12
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Super
Chỉ số
3
0
3
0
Super
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng từ trên tay, được phép đặt 3 quân trên cùng từ bộ cờ của mình vào khu vực Loại Bỏ để thu hồi lên tay tối đa 1 quân Nhân Vật trường Nekoma từ khu vực Loại Bỏ của mình.

Mô tả

Đừng để ý ba cái chuyện vặt vãnh đó.