HVD-05-001 - Kuroo Tetsuro

Kuroo Tetsuro
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 12
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Starter Normal KIRA
Chỉ số
0
0
3
3+
Starter Normal KIRA
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chặn Bóng, nếu có quân "Chặn bóng phải dứt khoát lên, ầm rồi lại ầm một phát ấy!" ở khu vực Hành Động, tự +1 điểm Chặn và rút 1 quân từ bộ cờ.

Mô tả

Khiến con cú lắm mồm này phải câm nín!