HV-05-041 - Kuroo Tetsuro

Kuroo Tetsuro
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 12
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Rare
Chỉ số
0
0
3
2
Rare
Năng lực
Trên sân mình, khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng từ trên tay, nếu nhân vật Đỡ Bóng là "Yaku Morisuke" và nhân vật Chuyền Bóng là "Kozume Kenma", được phép chọn tối đa 1 quân "Để bộ não có thể hoạt động bình thường." từ bộ cờ, cho đối phương xem rồi thêm lên tay. Xáo lại bộ cờ

Mô tả

Vận chuyển oxy