HV-05-002 - Kuroo Tetsuro

Kuroo Tetsuro
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 12
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Normal
Chỉ số
1
0
3
2+
Normal
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chặn Bóng, được phép đặt 3 quân trên cùng từ bộ cờ của mình vào khu vực Loại Bỏ để tự +2 điểm Chặn.

Mô tả

Đồ ngốc! Tập trung đi!