HV-11-042 - Kuroo Tetsuro

Kuroo Tetsuro
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 12
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Normal
Chỉ số
0
0
3
3
Normal
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chặn Bóng, được phép đặt 1 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ để thu hồi lên tay 1 quân Nhân Vật từ khu vực Loại Bỏ.

Mô tả

Nếu là chặn giữa thì cũng nên tập chắn bóng thêm một chút chứ nhỉ?