HV-05-018 - Kuroo & Kozume

Kuroo & Kozume
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 12, Lớp 11
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
4
1
0
0
Rare
Năng lực
Khi nhân vật này ra sân, được phép chọn tên quân này là “Kuroo Tetsuro” hoặc “Kozume Kenma”.

Mô tả

Kuroo: “Khi hăng lên, chú em không để ý xung quanh à?”
Kozume: “Em không có hăng lên.”