HV-04-028 - Kuroo & Koizume

Kuroo & Koizume
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 12, Lớp 11
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
1
1
1
3
Normal
Năng lực
Khi nhân vật này ra sân, được phép chọn tên quân này là "Kuroo Tetsuro" hoặc "Kozume Kenma". (Quân này khi ở trên tay, Ý Chí hoặc khu vực Loại Bỏ thì gọi là "Kuroo & Kozume").

Mô tả