HV-10-044 - Kunimi & Kindaichi

Kunimi & Kindaichi
Đội bóng Kitagawa Daiichi Khối Lớp 9
Vị trí Độ hiếm
Chỉ số
3
0
3
0
Năng lực
Khi nhân vật này ra sân, được phép chọn tên quân này là "Kunimi Akira" hoặc "Kindaichi Yutaro".

Mô tả

Kindaichi: Cái thằng đó vẫn không thay đổi, cứ đòi hỏi vô lối như mọi khi…
Kunimi: Đội bên kia có biết chặn bóng là gì đâu. Nghiêm túc chi vậy không biết…