HVD-02-010 - Kunimi Akira

Kunimi Akira
Đội bóng Aobajosai Khối Lớp 10
Vị trí Đập biên Độ hiếm Starter Normal
Chỉ số
4
0
2
1
Starter Normal
Năng lực

Mô tả