HV-01-035 - Kunimi Akira

Kunimi Akira
Đội bóng Aobajosai Khối Lớp 10
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
4
0
2
1
Normal
Năng lực

Mô tả