HV-09-020 - Kunimi Akira

Kunimi Akira
Đội bóng Aobajosai Khối Lớp 10
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
0
0
3
3
Normal
Năng lực
Khi nhân vật này được đưa từ khu vực Chặn Bóng vào khu vực Loại Bỏ, được phép đặt nhân vật này vào Ý Chí của 1 nhân vật trường Aobajosai trên sân mình.

Mô tả

… …