HV-05-003 - Kozume Kenma

Kozume Kenma
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 11
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Ultra
Chỉ số
1
1
0
1
Ultra
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chuyền Bóng, được phép lật xem tối đa 3 quân trên cùng của bộ cờ. Chọn tối đa 1 quân “Haiba Lev” cho đối phương xem rồi thêm lên tay, đặt số quân còn lại theo thứ tự bất kì lên bộ cờ. 

Mô tả