HVD-02-002 - Kozume Kenma

Kozume Kenma
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 11
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Starter Normal
Chỉ số
3
1
1
2
Starter Normal
Năng lực
Trên sân mình, khi nhân vật này đang ở khu vực Chuyền Bóng, nếu xuất hiện nhân vật Đập Bóng từ trên tay có điểm Đập gốc ghi trên quân cờ lớn hơn hoặc bằng 3, được phép chọn và đưa 1 quân Nhân Vật từ Ý Chí của nhân vật Đập Bóng trở lại khu vực Đập Bóng.

Mô tả