HV-03-035 - Kozume Kenma

Kozume Kenma
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 11
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Super
Chỉ số
0
1
3
0
Super
Năng lực
Trên sân mình, khi nhân vật này đang là nhân vật Chuyền Bóng, nếu xuất hiện quân Nhân Vật ở khu vực Đập Bóng từ trên tay, được phép đặt 1 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ để đưa 1 quân Nhân Vật trường Nekoma ở khu vực Loại Bỏ trở lại khu vực Đập Bóng.

Mô tả