HV-02-028 - Kozume Kenma

Kozume Kenma
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 11
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Normal
Chỉ số
2
1
3
0
Normal
Năng lực

Mô tả