HV-02-027 - Kozume Kenma

Kozume Kenma
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 11
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Rare
Chỉ số
0
1
0
3
Rare
Năng lực

Mô tả