HV-02-026 - Kozume Kenma

Kozume Kenma
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 11
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Super
Chỉ số
2
1
0
0
Super
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chuyền Bóng, được phép đặt 1 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ để tấn công bỏ nhỏ. (Kết thúc lượt này. Trong lượt tiếp theo của đối phương, đối phương không được đưa ra nhân vật Chặn Bóng và sẽ Đỡ Bóng thành công nếu điểm Đỡ của nhân vật Đỡ Bóng lớn hơn hoặc bằng 2.)

Mô tả