HVP-057 - Kozume Kenma

Kozume Kenma
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 11
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Promo
Chỉ số
3
1+
0
2
Promo
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chuyền Bóng. Lật xem quân trên cùng bộ cờ của đối phương. Nếu đó là quân Hành Động, tự +1 điểm Chuyền. Sau đó, đặt quân vừa xem lên trên cùng hoặc xuống dưới cùng của bộ cờ.

Mô tả

“Quan sát”