HV-10-053 - Kozume Kenma

Kozume Kenma
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 11
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Normal
Chỉ số
2
1
1
1
Normal
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chuyền Bóng, được phép đặt 1 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ để thu hồi 1 quân từ Ý Chí của nhân vật này lên tay.

Mô tả

Tớ mong chờ lắm đấy.