HV-09-031 - Kozume Kenma

Kozume Kenma
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 12
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Rare
Chỉ số
1
1
1
0
Rare
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chuyền Bóng, chọn tối đa 2 quân nhân vật trường Nekoma từ Ý Chí của nhân vật này và thêm vào Ý Chí của 1 nhân vật trường Nekoma trên sân mình.

Mô tả

Nhìn lên! Kenma hỗ trợ!!