HV-07-015 - Kozume Kenma

Kozume Kenma
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 11
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Ultra
Chỉ số
1
1
0
1
Ultra
Năng lực Sấm
3:Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chuyền Bóng từ trên tay và nhân vật Đỡ Bóng trên sân mình là nhân vật trường Nekoma, nếu nhân vật này có từ 3 Ý Chí trở lên, được phép đặt 1 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ. Sau đó, thu hồi lên tay tối đa 1 quân từ khu vực Hành Động trên sân mình.

Mô tả

Tớ muốn đấu thử một trận không phải giao hữu với đội của cậu xem sao.