HV-06-026 - Kozume Kenma

Kozume Kenma
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 12
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Normal
Chỉ số
4
1
1
Normal
Năng lực

Mô tả

Shoyo…luôn có sự đổi mới.