HV-05-040 - Kozume Kenma

Kozume Kenma
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 11
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Rare
Chỉ số
3
1
0
0
Rare
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chuyền Bóng, nếu nhân vật Đỡ Bóng trên sân mình là "Yaku Morisuke", được phép đặt 1 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ để thu hồi lên tay 1 quân "Kuroo Tetsuro" từ khu vực Loại Bỏ của mình.

Mô tả

Tuần hoàn thật nhịp nhàng.