HV-11-045 - Kozume Kenma

Kozume Kenma
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 11
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Rare
Chỉ số
2
1
0
2
Rare
Năng lực Sấm
Trên sân mình, khi nhân vật Đập Bóng xuất hiện từ trên tay, nếu nhân vật này là nhân vật Chuyền Bóng và có từ 3 Ý Chí trở lên, được phép đưa 1 quân Nhân Vật trường Nekoma từ Ý Chí của nhân vật Đập Bóng trở lại khu vực Đập Bóng

Mô tả

Mặt em dòm y chang khi bắt đầu một trò chơi mới mua vậy