HVD-05-009 - Konoha Akinori

Konoha Akinori
Đội bóng Fukurodani Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Starter Normal
Chỉ số
4
0
3
2
Starter Normal
Năng lực

Mô tả

Ngầu dễ sợ!