HV-07-020 - Konoha Akinori

Konoha Akinori
Đội bóng Fukurodani Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
0
0
3
2
Normal
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chặn Bóng thì thu hồi lên tay tối đa 1 quân Nhân Vật trường Fukurodani từ khu vực Loại Bỏ của mình.

Mô tả

Bọn em chừa phần ngon nhất cho anh đấy.