HV-06-038 - Komi Haruki

Komi Haruki
Đội bóng Fukurodani Khối Lớp 12
Vị trí Libero Độ hiếm Normal
Chỉ số
5
0
0
0
Normal
Năng lực

Mô tả

Cả bọn đã quá quen với kiểu thất thường của Bokuto rồi.