HV-09-037 - Komi Haruki

Komi Haruki
Đội bóng Fukurodani Khối Lớp 12
Vị trí Libero Độ hiếm Normal
Chỉ số
4+
0
0
0
Normal
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đỡ Bóng, được phép đặt 1 quân Hành Động trên tay vào khu vực Loại Bỏ để rút 1 quân từ bộ cờ và tự +3 điểm Đỡ.

Mô tả

Hây!