HV-07-023 - Komaki Yuzuru

Komaki Yuzuru
Đội bóng Kakugawa Khối Lớp 12
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Rare
Chỉ số
Rare
Năng lực
Khi nhân vật này là nhân vật Chuyền Bóng và xuất hiện nhân vật "Hyakuzawa Yudai" ở khu vực Đập Bóng trên sân mình thì được phép đặt 1 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ để +1 điểm Đập cho 1 quân "Hyakuzawa Yudai"trên sân mình.

Mô tả

Dù có bị gọi là đội bóng một người thì đấy cũng là “phong cách chiến thắng” của chúng ta.