HV-09-041 - Komaki Yuzuru

Komaki Yuzuru
Đội bóng Kakugawa Khối Lớp 11
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Normal
Chỉ số
2
1
0
2
Normal
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chuyền Bóng, nếu có quân "Thì đấy cũng là phong cách chiến thắng của chúng ta." ở khu vực Hành Động, thu hồi lên tay tối đa 1 quân "Hyakuzawa Yudai" từ Ý Chí của nhân vật Đập Bóng trên sân mình.

Mô tả

Chúng ta chỉ cần dốc toàn lực để Hyakuzawa phát huy khả năng thôi.