HV-04-017 - Koizume Kenma

Koizume Kenma
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 11
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Ultra
Chỉ số
2
1
1
0
Ultra
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện và nằm trên nhân vật Đập Bóng trường Nekoma (ngoài "Kozume Kenma"), nếu nhân vật Đỡ Bóng và nhân vật Chuyền Bóng trên sân mình là nhân vật trường Nekoma thì ở lượt tiếp theo của đối phương, đối phương không được đưa ra nhân vật Đỡ Bóng từ trên tay có điểm Đỡ gốc lớn hơn hoặc bằng 4.

Mô tả