HV-08-019 - Koganegawa Kanji

Koganegawa Kanji
Đội bóng Công nghệ Date Khối Lớp 10
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Super
Chỉ số
0
0
3
3
Super
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chuyền Bóng, được phép đặt 2 quân từ khu vực Hành Động vào khu vực Loại Bỏ để tấn công từ hàng sau. (Kết thúc lượt này. Ở lượt tiếp theo của đối phương, đối phương không thể đưa ra nhân vật Chặn Bóng và chỉ Đỡ Bóng thành công khi điểm Đỡ lớn hơn hoặc bằng 4.)

Mô tả

Dump shot ngầu quá nên em muốn thử.