HV-11-056 - Koganegawa Kanji

Koganegawa Kanji
Đội bóng Công nghệ Date Khối Lớp 10
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Normal
Chỉ số
0
1
3
4
Normal
Năng lực

Mô tả

Koganegawa: Em “chin nhỗiiiiii”!!! Em sẽ chạy 100 vòng sân để chịu phạt.
Futakuchi: Thế thì lo mà luyện chuyền bóng còn hơn!!