HV-09-011 - Kinoshita Hisashi

Kinoshita Hisashi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
4
0
1
0
Normal
Năng lực
Trên sân mình, khi nhân vật này là nhân vật Đỡ Bóng, nếu "Ennoshita Chikara" xuất hiện ở khu vực Đập Bóng, được phép đặt nhân vật này vào khu vực Loại Bỏ để +1 điểm Đập cho 1 nhân vật "Ennoshita Chikara" trên sân mình.

Mô tả

Ennoshita!