HV-02-019 - Kinoshita Hisashi

Kinoshita Hisashi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
3
0
3
1
Normal
Năng lực

Mô tả