HVD-04-006 - Kindaichi Yutaro

Kindaichi Yutaro
Đội bóng Aobajosai Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Starter Normal
Chỉ số
2
0
3
4
Starter Normal
Năng lực

Mô tả