HVD-02-009 - Kindaichi Yutaro

Kindaichi Yutaro
Đội bóng Aobajosai Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Starter Normal
Chỉ số
0+
0
1
3
Starter Normal
Năng lực Ý Chí
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đỡ Bóng, được phép sử dụng 2 Ý Chí để tự +5 điểm Đỡ.

Mô tả