HV-04-012 - Kindaichi Yutaro

Kindaichi Yutaro
Đội bóng Aobajosai Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Normal
Chỉ số
0
0
2
3
Normal
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chặn Bóng, nếu trên tay đối phương còn từ 4 quân trở lên thì ở lượt tiếp theo của đối phương, mỗi nhân vật Đập Bóng của đối phương đều bị -2 điểm Đập khi ra sân.

Mô tả