HV-03-017 - Kindaichi Yutaro

Kindaichi Yutaro
Đội bóng Aobajosai Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Normal
Chỉ số
0
0
3
3
Normal
Năng lực
Trên sân mình, khi quân Nhân Vật xuất hiện ở khu vực Chặn Bóng từ trên tay, nếu trên tay còn từ 3 quân trở xuống, được phép chuyển nhân vật này từ khu vực Đập Bóng sang khu vực Chặn Bóng.

Mô tả