HV-01-033 - Kindaichi Yutaro

Kindaichi Yutaro
Đội bóng Aobajosai Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Rare
Chỉ số
1
0
3
2
Rare
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện trên nhân vật Đập Bóng trường Aobajosai (ngoài "Kindaichi Yutaro"): Ở lượt tiếp theo của đối phương, mỗi nhân vật Đập Bóng của đối phương đều bị -2 điểm Đập khi ra sân.

Mô tả

Câu 1: Nếu một nhân vật có điểm Đập là 1 bị năng lực của nhân vật này -2 thì sẽ như thế nào.

Trả lời: Điểm Đập sẽ trở thành -1 (âm 1).