HV-08-031 - Kindaichi Yutaro

Kindaichi Yutaro
Đội bóng Aobajosai Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Normal
Chỉ số
0
0
3+
3
Normal
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện và nằm trên nhân vật "Kyotani Kentaro", được phép đặt 1 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ để tự +1 điểm Đập. Ở lượt tiếp theo của đối phương, đối phương chỉ được phép đưa ra tối đa 1 nhân vật Chặn Bóng từ trên tay.

Mô tả

A, em không sao đâu nên…!